Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Charakteristika Creative Commons

Creative Commons (CC) představují model licenčních smluv, na základě kterých autor dává svolení s veřejným využitím svého díla za předpokladu dodržování souboru podmínek, které prostřednictvím licence definuje. CC jsou novým pojetím autorských práv při zpřístupňování výsledků tvůrčí duševní činnosti člověka. Autor si licenci vytváří kombinací následujících podmínek, které jsou označeny mezinárodně srozumitelnými symboly:

Uvedení autora – uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že zachová informace o původním autorovi.

Uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že dílo nebude využito ke komerčním účelům.

Uživatel je oprávněn nakládat pouze s původním a originálním dílem. Nesmí vytvářet další díla, která jsou od toho původního odvozena.

Uživatel má právo nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že odvozenina bude distribuována za naprosto stejných podmínek jako dílo, ze kterého vznikla.

Na základě kombinace zmíněných podmínek bylo vytvořeno šest typů licencí, ze kterých si autor jednu vybírá. Licence jsou seřazeny v pořadí od liberálních až k velmi striktním z hlediska podmínek při nakládání s dílem.

Označení licence Použití licence Vysvětlivky
by uvedení autora
by-sa uvedení autora,
zachování licence
by-nd uvedení autora,
žádné odvozeniny
by-nc uvedení autora,
nekomerční využití
by-nc-sa uvedení autora,
nekomerční využití,
zachování licence
by-nc-nd uvedení autora,
nekomerční využití,
žádné odvozeniny

Tabulka je převzata z: ZEMAN, Mirek. Creative Commons – budoucnost copyrightu? In Lupa [online]. Praha : Internet Info, 1998- [cit. 24.1.2008]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/creative-commons-8211-budoucnost-copyrightu>

Aplikace CC na weby

V současné době jsou licence CC v největší míře využívány pro díla šířené v síti Internet, přičemž nejvíce komunikovaným typem „elektronického nosiče“ autorských děl v digitální podobě jsou WWW stránky. Pokud má být obsah WWW stránek licencován pod CC, musí být daný web označen symbolem licence CC. Na internetu je k dispozici volně dostupný generátor, pomocí kterého lze logo vytvořit a posléze aplikovat na web.

Zde je uveden stručný návod.

Vztah české legislativy a CC

Využívání licencí Creative Commons pro účely zpřístupňování autorských děl je na území České republiky v souladu s zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve znění zákona č. 216/2006 Sb. Autorský zákon CC licence zohledňuje ve své úpravě licenčních smluv (díl 6.: úprava smluvních typů), kde je v § 46, odst. 5 a 6 výstižně charakterizuje. Z tohoto důvodu se v prostředí české domény .cz začínají objevovat weby, které CC licenci využívají.

Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 28.4.2015