Rytmus města

Město je živým organismem. Organismem, který dýchá, hýbe se a pulzuje, oči dokonce nezavře ani v noci. Přestože se v současnosti velká část našich životů přesouvá do online prostoru, tep živého města neustává.


Proto pro vás z archivu vytahujeme stránky, které se k městu vztahují  z různých úhlů. Prvním zdrojem jsou Zvuky Prahy/Sounds of Prague, které mají bohatou databázi zvukových záznamů - aktuálně obsahuje téměř 1000 nahrávek, zachycených na různých místech Prahy. Druhým je odborný časopis Lidé města, který vydává Fakulta humanitních studií UK Praha. Autoři se dívají na město a jeho obyvatele z antropologického a sociologického hlediska. Nevěnují se však jen České republice, ale zjišťují, jaký je stav i v zahraničí.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Lidé města

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií


Nejmilejší zvuky Prahy

Webové stránky obsahující dokumentární nahrávky přirozených zvuků a hluků ulice a jiných veřejných prostor města Prahy

Vydavatel: Asociace MLOK
Webarchiv k 25. 6. 2017 obsahuje 245 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 5153 smluv. Poslední aktuální smlouvy: