Evropský den národních parků

Dne 24. května oslavíme Evropský den národních parků. Tento den vyhlásila Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC v roce 1999. V České republice máme čtyři územní lokality chráněné jako národní parky a všechny české národní parky mají svou webovou prezentaci, kterou v rámci Národní knihovny ČR archivujeme.

Pro připomenutí tohoto dne vybíráme webové stránky dvou českých národních parků, které archivujeme nejdéle - NP Krkonoše a NP Podyjí. Webové stránky NP Podyjí jsou navíc vystaveny pod licencí Creative Commons, na základě které je také archivujeme.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Národní park Podyjí

Informace o instituci, krajinné oblasti Národního parku Podyjí a aktuálním dění. Součástí zpravodaj Podyjské listí.

Vydavatel: Správa Národního parku Podyjí


Správa Krkonošského národního parku

Stránky Správy KRNAP obsahují základní informace o organizaci a péči o národní park z pohledu ochrany životního prostředí, ekologie, lesního hospodářství, poskytování turistických informací apod.

Vydavatel: Správa Krkonošského národního parku
Webarchiv k 26. 6. 2016 obsahuje 221 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 4918 smluv. Poslední aktuální smlouvy: