17. listopad

Dne 17. listopadu slavíme jako mezinárodní Den studentstva a zároveň Den boje za svobodu a demokracii. Připomínáme si přelomové události let 1939 a 1989, které nás vedou k úvahám nad svobodnými a demokratickými principy v současnosti, které nejsou samozřejmostí a je potřeba je chránit.

Vzhledem k tomu, že pro pochopení současnosti je nutné nejen kriticky analyzovat aktuální dění, ale také nezapomínat na minulost, vybrali jsme tentokrát z našeho archivu web Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  http://www.usd.cas.cz/ a stránky Sdružení bývalých politických vězňů http://politicti-vezni.cz.

A věděli jste, že Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ?

 
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Informace o organizaci, struktuře, poslání, projektech a mezinárodní spolupráci. Součástí jsou plné texty časopisu Soudobé dějiny

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny


Sdružení bývalých politických vězňů

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Vydavatel: Sdružení bývalých politických vězňů
Webarchiv k 5. 12. 2016 obsahuje 221 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 5050 smluv. Poslední aktuální smlouvy: