Webarchiv uchovává český web


Pro první seznámení s webarchivem pokračujte zde


Celoplošné sklizně

Cílem tohoto přístupu je archivace co největšího počtu domácích webových zdrojů na základě parametrů definovaných v aplikovaném SW, tedy vyžadující minimum další intelektuální práce.

Ostatní aspekty (Formát, Přístup, Počet souborů) jsou volitelné, záleží na technickém vybavení a dalších možnostech.

Sklizeň: Začátek: Počet souborů: Rozsah (MB):
CZ 2001 září 2001 3 017 058 106 520
CZ 2002 duben 2002 10 272 093 315 756
CZ 2004 březen 2004 32 161 396 1 058 305
CZ 2005 červen 2005 9 336 123 253 785
CZ 2006 srpen 2006 70 741 016 3 465 016
CZ 2007 listopad 2007 81 300 000 3 600 000
CZ 2008 listopad 2008 78 203 483 3 900 000
CZ 2009 listopad 2009 178 342 230 6 600 654
CZ 2010 listopad 2010 373 178 080 9 720 367
CZ 2011 listopad 2011 345 232 271 10 914 568
CZ 2014 březen 2014 151 329 351 9 812 113
CELKEM: 1 332 113 301 49 747 084