www.vodovoda.cz [aktuální verze]

Ekonomické, ekologické a zdravotní důvody pití vody z vodovodu. Hodnocení restaurací z hlediska ochoty přinést vodu z vodovodu k objednanému jídlu.

Vydavatel: Kunová, Václava