November 17th

November 17th. is a International Students´ Day and also Struggle for Freedom and Democracy Day. We remind the years 1939 and 1989 and we meditate about free and democratic principles in the present.

In these days is important critically analyze the current situation and remember the past also. We chose from our archive websites of The Institute of Contemporary History, part of the Academy of Sciences of the Czech Republic http://www.usd.cas.cz/en and websites of Association of Former Political Prisoners http://politicti-vezni.cz.

And did you know that the International Students´ Day is the only worldwide celebrated international day of Czech origin?
Selection of contracted websites,
see the full list

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Informace o organizaci, struktuře, poslání, projektech a mezinárodní spolupráci. Součástí jsou plné texty časopisu Soudobé dějiny

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny


Sdružení bývalých politických vězňů

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Vydavatel: Sdružení bývalých politických vězňů
Webarchiv contains to 5. 12. 2016 221 TB data. The first website was harvested in 3. 9. 2001.We concluded 5050 contracts with a publishers at the moment. The last contracts are for these websites: