School begins

In September will be again opened primary and secondary schools to students. From our archive we chose two electronic sources for inspiration on how master this period between the summer holidays and the new school year.


While in periodical Učitelské listy http://www.ucitelske-listy.cz, which we archive since 2006, you will find interesting practical articles from pedagogy, source EDUin: Education is our thing http://www.eduin.cz will acquaint you with current developments in education. This resource we archive since 2011.
Selection of contracted websites,
see the full list

Učitelské listy

Stránky zaměřené na změny ve vzdělávání informuje o vzdělávací politice, výchově a vzdělávání v průběhu celého života, didaktice a metodice, pedagogické psychologii, pedagogických asociacích.

Vydavatel: Agentura STROM


EDUin : vzdělávání je i naše věc

Stránky srozumitelnou formou informují o dění ve vzdělávání a školství, dále poskytují výsledky výzkumů a studií

Vydavatel: EDUin
Webarchiv contains to 27. 8. 2016 221 TB data. The first website was harvested in 3. 9. 2001.We concluded 4974 contracts with a publishers at the moment. The last contracts are for these websites: