Potřebujete-li nápovědu při užití tohoto nástroje, použijte následující odkazy:

Chcete-li přidat nebo ubrat výskyt pole, užijte tlačítka plus a minus

Přesvědčte se, zda okno vašeho prohlížeče je dostatečně široké pro zobrazení kvalifikátorů polí!1 NÁZEV (Jméno dané zdroji)

2 TVŮRCE (Entita primárně zodpovědná za vytvoření obsahu zdroje)

3 PŘEDMĚT: Klíčová slova (Volně tvořená klíčová slova, maximálně jedno v poli)3 PŘEDMĚT: Řízené slovníky (Klíčová slova z řízených slovníků, maximálně jedno v poli)
3 PŘEDMĚT: Klasifikace (Klasifikace dokumentu, maximálně jedna v poli)


4 POPIS (Vysvětlení obsahu zdroje)

5 VYDAVATEL (Entita odpovědná za zpřístupnění zdroje)

6 PŘISPĚVATEL (Entita, která přispěla k vytvoření zdroje)

7 DATUM (Datum spojené s určitou událostí během existence zdroje)

8 TYP: DCMI (Povaha nebo druh obsahu zdroje)

8 TYP: PHNK (Typ, povaha, žánr dokumentu)

9 FORMÁT: Formát souboru (Formát (souboru) zdroje)

9 FORMÁT: Médium (Fyzické médium obsahující dokument)

9 FORMÁT: Rozsah (Velikost nebo rozsah dokumentu)

10 IDENTIFIKÁTOR: URL (URL-adresa dokumentu. Adresu uveďte včetně http://)

10 IDENTIFIKÁTOR (Znakový řetězec nebo číslo, které jednoznačně identifikuje dokument)

11 ZDROJ (Odkaz na zdroj, z něhož je popisovaný zdroj odvozen)

12 JAZYK (Jazyk intelektuálního obsahu zdroje)

13 VZTAH (Odkaz na příbuzný zdroj)

14 POKRYTÍ (Rozsah nebo záběr obsahu zdroje)

15 PRÁVA (Informace o právech vztahujících se k popisovanému zdroji)

generovat nekvalifikovaný Dublin Core