Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
preview

Arcana : společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj - www.arcana.cz [archivovaná verze]

Teoretické statě z oblasti grafologie, psychologie a psychoterapie

Vydavatel: Arcana

Klíčová slova: Arcana (společnost), Česko, grafologie, Kulka, Jiří, psychologie, psychoterapie

preview

Cyberpsychology : journal of psychosocial research on cyberspace - www.cyberpsychology.eu [archivovaná verze]

Jedná se o volně dostupný elektronický časopis v angličtině, který se zaměřuje na psychologický výzkum důsledků internetu, ale i dalších forem masmédií na lidské chování

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií

Klíčová slova: kyberprostor, masmédia, sociologie

preview

Českomoravská psychologická společnost - cmps.ecn.cz [archivovaná verze]

Události, akce z oblasti psychologie a popis jednotlivých sekcí při Českomoravské psychologické společnosti.

Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost

Klíčová slova: Česko, Českomoravská psychologická společnost, psychologie

preview

Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi - cspsych.psu.cas.cz [archivovaná verze]

Časopis přináší výsledky výzkumů a experimentů na našich psychologických pracovištích. Je určen psychologům, lékařům, vychovatelům a studujícím

Vydavatel: Akademie věd ČR. Psychologický ústav

Klíčová slova: psychologický výzkum, psychologie

preview

Články Jakuba Hučína - jakub.hucin.cz/clanky.html [archivovaná verze]

Články českého psychologa Jakuba Hučína z oblasti obecné psychologie publikované především v časopise Psychologie dnes

Vydavatel: Hučín, Jakub

Klíčová slova: obecná psychologie

preview

E-psychologie : elektronický časopis ČMPS - e-psycholog.eu [archivovaná verze]

Jedná se o elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze knih

Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost

Klíčová slova: rodinné vztahy, sociální psychologie, vývojová psychologie

preview

Institut pro výzkum tabuizovaných témat - www.ivtt.net [archivovaná verze]

Kontroverzní témata z oblasti sociálních věd a náboženství nahlížené optikou psychologie. Převážná část informací je výsledkem psychologického výzkumu a veřejné diskuze. Pokrytá témata jsou např. eugenika, radikální feminismus, integrace Romů, judaismus, rozdíly mezi muži a ženami

Vydavatel: Bakalář, Petr

Klíčová slova: Praha (Česko), psychologie, Romové, sociální vědy

preview

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny : psychologické výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity - ivdmr.fss.muni.cz [archivovaná verze]

Výzkumné pracoviště se zaměřuje na dlouhodobý výzkum dětí a jejich rodin, a to zejména na oblasti vývoje osobnostní struktury a dynamiky, zdravotní, osobnostní a sociální rizika vývoje, prevence a intervence, vztahu k sobě a k druhým, osobní, sociální a občanské identity

Vydavatel: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Klíčová slova: děti, mládež, psychologický výzkum, rodiny s dětmi

preview

Jeronýmovo - klimes.mysteria.cz [archivovaná verze]

Stránky známého českého psychologa obsahují souhrn jeho publikační činnosti (disertační práce, učební materiály, články, komentáře) a aktuality z jeho života

Vydavatel: Klimeš, Jeroným

Klíčová slova: Česko, Klimeš, Jeroným, pastorální psychologie, policejní psychologie, psychologie rodiny, psychologové, vývojová psychologie

preview

Jiří Hoskovec : psycholog - members.chello.at/hoskovec/ [archivovaná verze]

Stránky věnované známému psychologovi Jiřímu Hoskovcovi. Životopis, biografie, rozhovory

Vydavatel: Hoskovec, Jiří

Klíčová slova: Česko, experimentální psychologie, Hoskovec, Jiří, psychologové

preview

Katedra psychologie FF UK - psychologie.ff.cuni.cz [archivovaná verze]

Informace o personálním složení katedry, nabídka kurzů, podmínky přijímacího řízení, informace o knihovně psychologických a sociokulturních věd

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra psychologie

Klíčová slova: psychologie, Univerzita Karlova. Katedra psychologie, vysoké školy, vzdělávání

preview

Katedra psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity - psych.fss.muni.cz [archivovaná verze]

Informace o katedře: studijní programy, výzkumné projekty, administrativní struktura, profesoři, aktuality

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra psychologie

Klíčová slova: Masarykova univerzita. Katedra psychologie, psychologie, univerzity, vysokoškolské studium

preview

Pevné objetí podle Jiřiny Prekopové - prekopova-pevneobjeti.cz [archivovaná verze]

Informace o terapeutické metodě pevného objetí, který vyvinula česká psycholožka Jiřina Prekopová. Stránky obsahují základní vymezení metody, kontakty na terapeuty, kteří tuto metodu vyučují, kalendář vztahujících se akcí a další informace

Vydavatel: Sejrková, Elen

Klíčová slova: Prekop, Jirina, psychologové, terapie pevným objetím, výchova dítěte

preview

Pražská vysoká škola psychosociálních studií - pvsps.cz [archivovaná verze]

Komplexní informace o Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro studenty, uchazeče o studium a veřejnost

Vydavatel: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Klíčová slova: Česko, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, psychologie, psychoterapie, sociální práce, vysoké školy, zdravotně-sociální péče

preview

Prof. Jaro Křivohlavý - jaro.krivohlavy.cz [archivovaná verze]

Osobní web psychologa Jaro Křivohlavého obsahuje krom biografie a bibliografie také ukázky z knih, kázání, články a recenze

Vydavatel: Křivohlavý, Jaro

Klíčová slova: interpersonální vztahy, křesťanství, Křivohlavý, Jaro, patopsychologie, psychologie, psychologie náboženství

preview

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. : vedoucí Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií - psych.fss.muni.cz/vybiral/ [archivovaná verze]

Osobní stránky prof. Zbyňka Vybírala, vedoucího Katedry psychologie na FSS MU. Informace o jeho osobě, knihách, výzkumu a texty v angličtině.

Vydavatel: Vybíral, Zbyněk

Klíčová slova: psychologie, sociální komunikace, Vybíral, Zbyněk

preview

Prolegomena Scénotestu : internetový časopis se zaměřením na projektivní a vývojovou psychodiagnostiku - www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE/ [archivovaná verze]

Webovská prezentace o projektivní metodě Scénotestu, která se uplatňuje v psychodiagnostice. Články, případové studie

Vydavatel: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Klíčová slova: psychodiagnostika, psychoterapie, vývojová psychologie

preview

Psychologická diagnostika : informační servis pro psychology - www.psychodiagnostika.cz [archivovaná verze]

Odborné texty a recenze na publikace z oblasti psychologické diagnostiky

Vydavatel: Testcentrum - Hogrefe

Klíčová slova: psychodiagnostika, psychologické testy

preview

Psychologický ústav - www.phil.muni.cz/wups/ [archivovaná verze]

Informace o studiu, vyučujících, výzkumné projekty, publikační činnost, pozvánky na konference, aktuality.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Klíčová slova: Masarykova univerzita. Psychologický ústav, psychologie, univerzity, vysoké školy, výzkumné projekty

preview

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.psu.cas.cz [archivovaná verze]

Informace o struktuře a činnostech Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, který se zabývá především výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, kognitivní psychologie a psychologie zdraví. Informace jsou primárně v anglickém jazyce

Vydavatel: Akademie věd ČR. Psychologický ústav

Klíčová slova: kognitivní psychologie, Psychologický ústav (Akademie věd ČR), psychologie, psychologie osobnosti, psychologie zdraví, výzkumné ústavy

1 2
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 19.4.2015