Světový den telekomunikací a informační společnosti


Již 50. rokem se slaví Světový den telekomunikací a informační společnosti, dříve známý jako Světový den telekomunikací. V tento den v roce 1865 vznikla z potřeby koordinace telegrafního provozu v Evropě ITU -  International Telecommunication Union (Mezinárodní telekomunikační unie). U této příležitosti vám přinášíme dva zajímavé zdroje. Prvním je Český telekomunikační úřad (který je také členem ITU). Na jeho webových stránkách se můžete mimo jiné dostat i k různým otevřeným datům týkajícím se poštovních služeb, mobilních sítí nebo třeba rozhlasového a televizního vysílání.


Druhým zdrojem je mezinárodní odborný časopis International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, který přináší nejnovější poznatky této oblasti. Časopis funguje na bázi Open Access, takže se dostanete ke všem plným textům zdarma.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Vydavatel: Český telekomunikační úřad


International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems

Odborný časopis přinášející nejnovější poznatky a dosud nepublikované výsledky výzkumu a vývoje v oblasti elektroniky.

Vydavatel: International Science and Engineering Society
Webarchiv k 26.05.2019 obsahuje 385 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 4289 smluv. Poslední aktuální smlouvy: