Válka na Ukrajině


Dne 24. 2. 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Většina západního světa ruskou agresi vůči suverénnímu státu, kterou vyvrcholila rusko-ukrajinská krize, striktně odsoudila. Téhož dne jsme začali shromažďovat webové zdroje - průběžně vznikající kolekci si můžete prohlédnout zde: Válka na Ukrajině.

Jednou z organizací, která se dlouhodobě věnuje humanitární činnosti v této oblasti, je Člověk v tísni. Na webu informuje o možnostech konkrétní pomoci, ale třeba i o tom, jak o válce komunikovat s dětmi.

Na webu Vlády České Republiky jsou k dispozici informace o krocích české vlády v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu, o pomoci ukrajinské vládě a obyvatelům i doporučení českým občanům.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Člověk v tísni

Cílem organizace Člověk v tísni je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Informace o organizaci a jejích činnostech, které jsou rozděleny do čtyř oblastí: programy sociální interakce, humanitární a rozvojová pomoc, informační a vzdělávací programy a podpora lidských práv

Vydavatel: Člověk v tísni


Vláda České republiky

Zdroj obsahuje aktuální informace o složení a činnostech vlády České republiky

Vydavatel: Úřad vlády ČR
Webarchiv k 11.12.2023 obsahuje 560 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 4529 smluv. Poslední aktuální smlouvy: