Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

www.cdtr.cz [aktuální verze]

Stránky paměťové instituce reflektující dějiny totalitních a autoritativních režimů 20. století, badatelská činnost, vzdělávání, přednášky, publikování, poradenská činnost.

Vydavatel: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

Minulost

minulost.cz [aktuální verze]

Stránky popularizačního periodika věnovaného dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím, přináší převážně publicistické články, ale i kratší odborné texty, obrazovou a video dokumentaci.

Vydavatel: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

1