Zobrazení: vizuální, textové

Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i. : ÚOCHB

www.uochb.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, jehož hlavní náplní je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

1