Zobrazení: vizuální, textové

Access server

access.feld.cvut.cz [aktuální verze]

Výsledky výzkumu a další informace nejen z oblasti přístupových telekomunikačních sítí

Vydavatel: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

www.ctu.cz [aktuální verze]

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Vydavatel: Český telekomunikační úřad

EArchiv.cz : archiv článků a přednášek Jiřího Peterky

earchiv.cz [aktuální verze]

Elektronický archiv článků a přednášek nezávislého konzultanta a publicisty Jiřího Peterky z oblasti výpočetní techniky. Součástí je i zajímavá galerie mapující formou animace historii internetu

Vydavatel: Peterka, Jiří

International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems

www.ijates.org [aktuální verze]

Odborný časopis přinášející nejnovější poznatky a dosud nepublikované výsledky výzkumu a vývoje v oblasti elektroniky.

Vydavatel: International Science and Engineering Society

MatLab server

matlab.feld.cvut.cz [aktuální verze]

Webserver pro podporu činnosti Katedry telekomunikační techniky ČVUT Praha

Vydavatel: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Perner's Contacts : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě

ernerscontacts.upce.cz [aktuální verze]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zabývající se problémy souvisejícími s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Je určen pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory

Vydavatel: Univerzita Pardubice. Katedra technologie a řízení dopravy

1