Zobrazení: vizuální, textové

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

kjbs.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky katedry, která se zaměřuje na vzdělání v oborech bulharistiky, chorvatštiny, srbistiky, slovenistiky, romanistiky, součástí praktické informace o katedře, vyučujících, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Slované : www.slovane.ic.cz

slovane.ic.cz [aktuální verze]

Webové stránky popisující kulturu a historii jednotlivých slovanských národů

Vydavatel: Spáčil, Daniel

Slovanská unie z. s.

slovane.org [aktuální verze]

Web slovanského spolku, který svou tradici odvozuje od prvního Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze. Spolek deklaruje svou apolitičnost, dobrovolnost a nezávislost.

Vydavatel: Slovanská unie

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1