Zobrazení: vizuální, textové

Arcana : společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj

www.arcana.cz [aktuální verze]

Teoretické statě z oblasti grafologie, psychologie a psychoterapie

Vydavatel: Arcana

Česká arteterapeutická asociace : ČAA

www.arteterapie.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci, arteterapii v ČR a novinkách. Součástí galerie výtvorů vytvořených během různých akcí a některé plné články z časopisu Arteterapie

Vydavatel: Česká arteterapeutická asociace

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP

www.psychoterapeuti.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, odborných akcích, Evropské asociaci psychoterapie a legislativě v oboru.

Vydavatel: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká psychoterapeutická společnost

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

www.cspap.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, články z oblasti psychoanalytické psychoterapie a pravidla psychoanalytického výcviku.

Vydavatel: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Ergoaktiv : centrum odborné péče pro pro osoby po cévní mozkové příhodě

ergoaktiv.cz [aktuální verze]

Stránky centra moderní rehabilitace poskytující podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. Součástí informace o centru, poskytovaných službách, příběhy klientů.

Vydavatel: ErgoAktiv

Gestalt institut Praha

www.gestalt-praha.cz [aktuální verze]

Informace o Gestalt terapii, terapeutech, workshopech a výcviku. Součástí informační občasník Tady a teď

Vydavatel: Institut pro výcvik v Gestalt terapii

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

vsps.cz [aktuální verze]

Komplexní informace o Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro studenty, uchazeče o studium a veřejnost

Vydavatel: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Prolegomena Scénotestu : internetový časopis se zaměřením na projektivní a vývojovou psychodiagnostiku

www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE/ [aktuální verze]

Webovská prezentace o projektivní metodě Scénotestu, která se uplatňuje v psychodiagnostice. Články, případové studie

Vydavatel: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Psychiatrie pro praxi

sychiatriepropraxi.cz [aktuální verze]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis určený ambulantním a klinickým psychiatrům. Informace z ambulantní psychiatrie, psychofarmakologie a psychoterapie. Plný text dostupný od roku 2001.

Vydavatel: Solen

Psychosom : psychosomatická medicína

www.psychosom.cz [aktuální verze]

Plné verze časopisu zaměřeného na psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu.

Vydavatel: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci

Psychoterapie

sychoterapie.fss.muni.cz [aktuální verze]

Obsahy, abstrakty, výběrové plné články recenzovaného časopisu Psychoterapie

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra psychologie

Vaši Naši

vasinasi.webgarden.cz [aktuální verze]

Webové stránky obsahující zážitky z psychóz, terapií s psychology a dalších událostí, součástí fotografie z výletů.

Vydavatel: Vašina, Stanislav

1