Zobrazení: vizuální, textové

Fair trade

fairtrade.cz [aktuální verze]

Informace o Fair Trade, jeho významu, smyslu, přehled výrobků, prodejců, kampaní a aktivit na podporu ochrany práv výrobců a pěstitelů v rozvojových zemích

Vydavatel: Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání

Inex : sdružení dobrovolných aktivit

www.inexsda.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci mezinárodního dobrovolnictví v rámci humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání

Vydavatel: Inex - sdružení dobrovolných aktivit

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

NaZemi

www.nazemi.cz [aktuální verze]

Nevládní nezisková organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem , propaguje fair trade jako účinnou podporu.

Vydavatel: NaZemi

Varianty

www.varianty.cz [aktuální verze]

Stránky projektu organizace Člověk v tísni, jehož cílem je podpora multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vydavatel: Člověk v tísni

1