Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Akademické centrum osobnostního rozvoje

www.acor.cz [aktuální verze]

Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR : AIVD

www.aivd.cz [aktuální verze]

Stránky profesní asociace zaměřené na vzdělávání dospělých. Obsahuje základní dokumenty, pravidla, jednací řád, tiskové zprávy, info o odborné literatuře. Součástí informace o pořádaných akcích, projektech.

Vydavatel: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Asociace občanských poraden

obcanskeporadny.cz [aktuální verze]

Informace o Asociaci občanských poraden, zřízené pro rozvoj sítě občanských poraden, poskytujících sociálně právní poradenství

Vydavatel: Asociace občanských poraden

Infogram : portál pro podporu informační gramotnosti

www.infogram.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož hlavním cílem je vytvořit online nástroje sloužící jako podpora rozvoje informačního vzdělávání na českých vysokých školách.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Národní vzdělávací fond : lidé jsou naše největší bohatství

www.nvf.cz [aktuální verze]

Stránky přinášejí informace a metodickou podporu k problematice rozvoje lidských zdrojů

Vydavatel: Národní vzdělávací fond

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Varianty

www.varianty.cz [aktuální verze]

Stránky projektu organizace Člověk v tísni, jehož cílem je podpora multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vydavatel: Člověk v tísni

1