Zobrazení: vizuální, textové

Asociace nestátních organizací : A.N.O.

asociace.org [aktuální verze]

Stránky zastřešující organizace nestátních a neziskových organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí. Součástí jsou informace o jednotlivých sekcích, historii a stanovách.

Vydavatel: A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

Časopis Zaostřeno

www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/ [aktuální verze]

Časopis zaměřený na problematiku návykových látek vycházející od 2003. Původně vycházel pod názvem Zaostřeno na drogy.

Vydavatel: Úřad vlády ČR

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Drogová poradna

drogovaporadna.cz [aktuální verze]

Informace o jednotlivých drogách a podrobnosti o drogové problematice. Možnosti léčby závislostí, legislativa, online poradna

Vydavatel: Sananim

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Drogy-info.cz : informační portál o ilegálních a legálních drogách

www.drogy-info.cz [aktuální verze]

Informace o drogách, léčbě, prevenci a poradnách. Součástí e-publikace, metodika a učebnice

Vydavatel: Úřad vlády ČR

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Klinika adiktologie

www.adiktologie.cz [aktuální verze]

Informace o centru, projektech, publikacích a aktuálním dění v oblasti adiktologie. Součástí elektronická verze časopisu Adiktologie.

Vydavatel: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta. Centrum adiktologie

Smích, relaxace, střízlivost

drnespor.eu [aktuální verze]

Stránka psychiatra Karla Nešpora. Návodné materiály pro boj se závislostí na alkoholu, drogách a tabáku, základy jógy, meditace jako formy duševní hygieny, informace o smíchu jako prostředku proti stresu. Součástí jsou nahrané písně proti závislostem na drogách

Vydavatel: Nešpor, Karel

Substituční-léčba.cz : stránky o závislosti

www.substitucni-lecba.cz [aktuální verze]

Stránky o problematice drogové závislosti a substituční léčbě určené laické veřejnosti, závislým osobám i odborníkům.

Vydavatel: MeDitorial

1