Zobrazení: vizuální, textové

Adam.cz : zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

www.adam.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na poskytování informací pro mladé lidi a organizace pracující s mládeží. Rozhovory, pozvánky, novinky, informace o vydaných knihách a soutěžích

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Apple ve školství

avs.vyuka.info [aktuální verze]

Stránky zaměřené na využití výpočetní techniky, zejména pak iPad a Apple při výuce. Obsahuje návody a školení.

Vydavatel: Klubal, Libor

Asociace lesních mateřských škol

lesnims.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávací instituce, která sdružuje organizace a jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Informace o historii, standardech, legislativě, projektech, konkrétních školkách.

Vydavatel: Asociace lesních mateřských škol

Březen, měsíc internetu CZ

www.brezen.cz [aktuální verze]

Projekt zaměřený na vzdělávání veřejnosti pomocí internetu zejména prostřednictvím veřejných knihoven.

Vydavatel: BMI sdružení

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Vydavatel: Celé Česko čte dětem

Česko mluví o vzdělávání

ceskomluvi.cz [aktuální verze]

Stránky kampaně, jejímž cílem je vytyčení jasné koncepce vzdělávací politiky. Součástí jsou články, videa, diskuse, názory a pohledy na vzdělávání od důležitých osobností.

Vydavatel: EDUin

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

www.ctenarska-gramotnost.cz [aktuální verze]

Webový portál pro učitele. Obsahuje podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčího psaní, projektového vyučování, čtenářství a mediální výuky. Součástí články s tipy do výuky, přípravy na vyučování a sekundární literatura.

Vydavatel: Abeceda

Dža dureder

www.dzadureder.cz [aktuální verze]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Filokartie : online magazín pro sběratele pohlednic

www.filokartie.com [aktuální verze]

Časopis o sběratelství. Součástí přehledy starých pohlednic, aukce pohlednic a pohledů

Vydavatel: Jindra, Zdeněk

IInternational Journal of Teaching & Education : IJoTE

www.iises.net/international-journal-of-teachnig-education.html [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce zaměřený na vzdělávání, výchovu a didaktiku. Obsahuje teoretické i empirické články a případové studie.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

Institut aplikované psychoanalýzy

iapsa.cz [aktuální verze]

Stránky Institutu aplikované psychoanalýzy, který se věnuje poskytování vzdělání v psychoanalýze formou aktivit nakladatelských, přednáškových, poradensko-školících a výcvikových. Informace o institutu a články z oblasti psychoanalýzy

Vydavatel: Institut aplikované psychoanalýzy

Jeden svět na školách : audiovizuální vzdělávací portál

www.jedensvetnaskolach.cz [aktuální verze]

Program společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je využívání výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Stránky obsahují informace o projekcích, anotace k uváděným filmům, věstník filmových klubů Jeden svět a další informace

Vydavatel: Člověk v tísni

1 2 3