Zobrazení: vizuální, textové

Adam.cz : zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

www.adam.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na poskytování informací pro mladé lidi a organizace pracující s mládeží. Rozhovory, pozvánky, novinky, informace o vydaných knihách a soutěžích

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Apple ve školství

avs.vyuka.info [aktuální verze]

Stránky zaměřené na využití výpočetní techniky, zejména pak iPad a Apple při výuce. Obsahuje návody a školení.

Vydavatel: Klubal, Libor

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Asociace lesních mateřských škol

lesnims.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávací instituce, která sdružuje organizace a jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Informace o historii, standardech, legislativě, projektech, konkrétních školkách.

Vydavatel: Asociace lesních mateřských škol

Badatelé

badatele.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávacího projektu, který umožňuje zařadit badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Součástí stránek metodický materiál.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Březen, měsíc internetu CZ

www.brezen.cz [aktuální verze]

Projekt zaměřený na vzdělávání veřejnosti pomocí internetu zejména prostřednictvím veřejných knihoven.

Vydavatel: BMI sdružení

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Vydavatel: Celé Česko čte dětem

Česko mluví o vzdělávání

ceskomluvi.cz [aktuální verze]

Stránky kampaně, jejímž cílem je vytyčení jasné koncepce vzdělávací politiky. Součástí jsou články, videa, diskuse, názory a pohledy na vzdělávání od důležitých osobností.

Vydavatel: EDUin

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

www.ctenarska-gramotnost.cz [aktuální verze]

Webový portál pro učitele. Obsahuje podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčího psaní, projektového vyučování, čtenářství a mediální výuky. Součástí články s tipy do výuky, přípravy na vyučování a sekundární literatura.

Vydavatel: Abeceda

Dža dureder

www.dzadureder.cz [aktuální verze]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Filokartie : online magazín pro sběratele pohlednic

www.filokartie.com [aktuální verze]

Časopis o sběratelství. Součástí přehledy starých pohlednic, aukce pohlednic a pohledů

Vydavatel: Jindra, Zdeněk

Globe

globe-czech.cz [aktuální verze]

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem. Program GLOBE v České republice koordinuje TEREZA.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

IInternational Journal of Teaching & Education : IJoTE

www.iises.net/jounals/international-journal-of-teaching-and-education [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce zaměřený na vzdělávání, výchovu a didaktiku. Obsahuje teoretické i empirické články a případové studie.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

1 2 3 4