Zobrazení: vizuální, textové

Akademický bulletin

abicko.avcr.cz [aktuální verze]

Časopis obsahuje oficiální informace ze zasedání Akademické rady AV ČR a zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum, články o vědeckých objevech, polemiky k situaci v AV ČR a vědecké obci v ČR i v zahraničí, reportáže a fotoreportáže z významných událostí, zprávy z tiskových konferencí a rozhovory se zahraničními vědci. Dostupný od roku 1998

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Akademie věd České republiky

www.cas.cz [aktuální verze]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Vydavatel: Akademie věd ČR

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

amvis.cz [aktuální verze]

Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Vydavatel: Americké vědecké informační středisko

Asociace výzkumných organizací : AVO

avo.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Vydavatel: Asociace výzkumných organizací

Critical Housing Analysis

www.housing-critical.com [aktuální verze]

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Czech Liason Office for Research and Development : CZELO

www.czelo.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj, jejímž hlavním cílem je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj. Informace o sedmém rámcovém programu a dalších programech, které lze využít k financování výzkumu a vývoje

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Czech research and technology development : Czech rtd : research and technology development

www.czechrtd.info [aktuální verze]

Projekt Technologického centra Akademie věd České republiky, který mapuje oblast výzkumu a technologického rozvoje, (research and technology development) v České republice. Analýzy, koncepce, seznam relevantních českých institucí uspořádaný dle oboru, ve kterém působí. Stránky jsou v anglickém jazyce

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Czech technology days

czechtechnologydays.org [aktuální verze]

Popis mezinárodní spolupráce České republiky s vybranými světovými zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a podpory investic do podnikání. Informace jsou v anglickém jazyce

Vydavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence

ceskahlava.cz [aktuální verze]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Vydavatel: Česká hlava

Česká technologická platforma pro potraviny

ctpp.cz [aktuální verze]

Platforma se zaměřuje na účinnou integraci strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce.

Vydavatel: Potravinářská komora ČR

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

www.flu.cas.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu, jeho historii, poslání, činnosti, výzkumných projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

Foresight v České republice

foresight.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují analýzy stavu českého výzkumu a vývoje (např. výkonnost a kvalita, veřejné a soukromé prostředky, lidské zdroje, mezinárodní spolupráce ČR) v kontextu přípravy a implementace národních programů výzkumu

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

1 2 3