Zobrazení: vizuální, textové

Journal on efficiency and responsibility in education and science

www.eriesjournal.com [aktuální verze]

Elektronický časopis v angličtině zaměřený na otázky účinnosti a odpovědnosti v oblasti vzdělávání a příbuzných vědních disciplín.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK

andragogika.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra andragogiky a personálního řízení

Národní vzdělávací fond : lidé jsou naše největší bohatství

www.nvf.cz [aktuální verze]

Stránky přinášejí informace a metodickou podporu k problematice rozvoje lidských zdrojů

Vydavatel: Národní vzdělávací fond

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Táto, jak na to?

www.tatojaknato.cz [aktuální verze]

Stránky kampaně zaměřené na otce se zájmem a péčí o děti. Informace o kampani, sociologickém průzkumu Podoby otcovství v ČR, domácí a zahraniční personalistice.

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

1