Zobrazení: vizuální, textové

Matice svatokopecká

www.maticesvatokopecka.cz [aktuální verze]

Stránky spolku, který přispívá k šíření věhlasu poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Informace o historii spolku, přehled bohoslužeb, stanovy a aktuality.

Vydavatel: Matice svatokopecká

Matice Velehradská

www.maticevelehradska.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, které usiluje o zachování Velehradu jako poutního místa a podporu cyrilometodějské tradice. Informace o poutích, bohoslužbách a dalším kulturním programu. Součástí je také elektronická podoba ročenky od roku 2007.

Vydavatel: Matice Velehradská

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

poutni.ado.cz [aktuální verze]

Webové stránky s podrobně zpracovanými informacemi o křesťanských poutních místech na Moravě a ve Slezsku

Vydavatel: Arcibiskupství olomoucké

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Římskokatolická farnost Velehrad

www.farnostvelehrad.cz [aktuální verze]

Stránky farnosti s barokní bazilikou, která je zařazena mezi národní kulturní památky a je také křesťanským poutním místem. Informace o farnosti, bazilice, bohoslužbách, poutích a koncertech.

Vydavatel: Římskokatolická farnost Velehrad

Staraboleslav.com : poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv. Václava

www.staraboleslav.com [aktuální verze]

Stránky římskokatolické farnosti ve Staré Boleslavi. Informace o farnosti, a bohoslužbách, obrazu Palladium země české, poutích, kostelech a aktuality. Součástí také zpravodaj farnosti.

Vydavatel: Římskokatolická farnost Stará Boleslav

Svatý Hostýn : významné mariánské poutní místo na střední Moravě v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

hostyn.cz [aktuální verze]

Internetové stránky Matice svatohostýnské přinášejí informace z historie i současnosti poutního místa Hostýn

Vydavatel: Matice svatohostýnská

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Velehrad : informační portál poutního místa Velehrad

www.velehradinfo.cz [aktuální verze]

Informační portál poutního místa Velehrad přináší přehled pořádaných akcí, informace o muzejní expozici a o prohlídce památek patřících k farnosti.

Vydavatel: Římskokatolická farnost Velehrad

Zjevení Panny Marie v Garabandalu

garabandal.cz [aktuální verze]

Webové stránky dokumentující svědectví o zjeveních Panny Marie během 60. let ve španělském Garadanbalu

Vydavatel: Informační středisko Garabandal v České republice

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1