Zobrazení: vizuální, textové

Centra na podporu integrace cizinců

www.integracnicentra.cz [aktuální verze]

Informace o podpůrných projektech pro cizince v ČR a poskytovaných službách. Součástí statistiky klientů a služeb a závěrečná monitorovací zpráva EIF.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR. Správa uprchlických zařízení

Centrum pro integraci cizinců : CIC

www.cicops.cz/cz/ [aktuální verze]

Webové stránky Centra pro integraci cizinců přináší informace o podpůrných programech pro cizince v ČR

Vydavatel: Centrum pro integraci cizinců

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Cizinci v České republice : stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců

www.cizinci.cz [aktuální verze]

Dokumenty a informace o koordinaci integrace cizinců ze zemí mimo Evropskou unii v České republice

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Vydavatel: Evropská kontaktní skupina v České republice

Inkluzivní škola.cz : informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému

www.inkluzivniskola.cz [aktuální verze]

Informace o začleňování cizinců do českých škol, migraci, češtině jako cizím jazyku, principech výuky a dalším. Součástí kazuistiky, studijní materiály a příklady dobré praxe.

Vydavatel: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC 3.0

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [aktuální verze]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.eu [aktuální verze]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Vydavatel: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Poradna pro integraci

p-p-i.cz [aktuální verze]

Stránky poskytují informace o právním a sociálním poradenství, právních předpisech a projektech týkajících se cizinců na území ČR.

Vydavatel: Poradna pro integraci

Sdružení pro integraci a migraci : poradna pro uprchlíky

www.uprchlici.cz [aktuální verze]

Webová stránka Sdružení pro integraci a migraci, lidskoprávní neziskové organizace hájící práva cizinců v České republice, obsahuje informace o nabízených službách pro cizince, jejich advokační činnosti i o pořádaných akcích pro širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus.

Vydavatel: Sdružení pro integraci a migraci

Uprchlíci vítejte

uprchlici-vitejte.cz [aktuální verze]

Web projektu Uprchlíci vítejte, přes který mohou Češi nabídnout bydlení, případně sdílet domácnost s "uprchlíky".

Vydavatel: Sdružení pro integraci a migraci

1