Zobrazení: vizuální, textové

Astronaut v moři

astronautvmori.blogspot.com [aktuální verze]

Blog věnovaný původní české a do češtiny přeložené literatuře, která nevychází u velkých nakladatelství a která je často vydávána vlastním nákladem.

Vydavatel: Klontza-Jaklová, Věra

Licence: CC BY-NC 3.0

Kapradí : knihovna překladů raného anglického dramatu

www.phil.muni.cz/kapradi/ [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o plnění grantové projektu zaměřeného na digitální zpřístupnění překladů děl raného anglického dramatu. Součástí webu jsou i výběrové plné texty překladů děl Williama Shakespeara

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra anglistiky a amerikanistiky

Legie : databáze knih fantasy a sci-fi

legie.info [aktuální verze]

Databáze scifi a fantasy literatury přináší informace o autorech a dílech daného žánru

Vydavatel: Ševcůj, Ladislav

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

PV : Digitální kurátorská platforma pro současnou poezii

psivino.cz [aktuální verze]

Literární časopis, který se zabývá současnou poezií. Součástí ukázky tvorby, překlady, recenze, rozhovory.

Vydavatel: Klub přátel Psího vína

Scifibaze : bibliografie literatury science fiction, fantasy a hororu CZ

scifibaze.wz.cz [aktuální verze]

Bibliografická báze překladů scifi literatury do češtiny. Databáze řazena dle jednotlivých autorů

Vydavatel: Škrabal, Pavel

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Vybrané překlady básní z angličtiny

vzjp.cz/verse.htm [aktuální verze]

Vlastní překlady vybraných anglicky píšících autorů do češtiny.

Vydavatel: Pinkava, Václav Z. J.

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1