Zobrazení: vizuální, textové

Child Jesus of Prague

pragjesu.info [aktuální verze]

Webové stránky o Pražském Jezulátku, významné kulturní památce, s kterou jsou spojeny i aktivity řádu Bosých karmelitánů

Vydavatel: Klášter Pražského Jezulátka

Jesuit.cz

jesuit.cz [aktuální verze]

Komplexní informace o činnosti českých Jezuitů. Popis řeholního života, zpravodajství, rozhovory, bulletin, aktuální program farností

Vydavatel: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

1