Zobrazení: vizuální, textové

Česká informační společnost při Národním archivu České republiky

cis.cesarch.cz [aktuální verze]

Informace o pobočce České informační společnosti zabývající archivní a restaurátorskou činností. Zahrnuty jsou stanovy, výroční konference, publikace.

Vydavatel: Česká informační společnost. Pobočka při Národním archivu v Praze

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

mc-galerie.cz [aktuální verze]

Centrum poskytuje metodické služby zejména v oblasti restaurování muzejních sbírek. Stránky obsahují informace o centru, poskytovaných službách a články zaměřené na restaurování uměleckých děl

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Registr odkyselování

odkyselovani.nkp.cz [aktuální verze]

Webové rozhraní Registru odkyselování umožňuje vyhledávat knihovní dokumenty pro účinné plánování péče o knihovní fondy, speciálně výběr knihovních jednotek pro hromadné odkyselení.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Restaurátorský informační systém ResIS

resis.nkp.cz [aktuální verze]

Stránky restaurátorského informačního systému umožňují zpracovávat a vyhledávat restaurátorskou dokumentaci a sledovat průběh procesu restaurování.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

1