Zobrazení: vizuální, textové

Aliance Nebe nad Ostravou

nebenadostravou.cz [aktuální verze]

Stránky neformálního společenství lidí, které poukazují na kritický stav ovzduší na Ostravsku způsobený činností ocelářské korporace ArcelorMittal. Součástí je podrobný vývoj případu, výzva spoluobčanů ke spolupráci, poradna, tiskové zprávy.

Vydavatel: Frank Bold Society

Integrovaný registr znečišťování

irz.cz [aktuální verze]

Veřejně dostupná databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, informace o obsahu znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách. Databázi spravuje MŽP ČR

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Ochrana životního prostředí

www.atem.cz/casopis.php [aktuální verze]

Časopis obsahuje články z různých oblastí životního prostředí, zejména aktuální výsledky výzkumných projektů. Zabývá se hodnocením životního prostředí, zejména problematikou znečištění ovzduší a hluku, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a koncepčního řešení ochrany životního prostředí. Prezentovány jsou projekty výzkumu a vývoje, metodiky a postupy hodnocení, výsledky odborných studií a aplikace geografických informačních systémů (GIS).

Vydavatel: ATEM - Ateliér ekologických modelů

Ovzduší

ovzdusi.arnika.org [aktuální verze]

Webové stránky sdružení Arnika jsou věnovány ochraně a znečišťování ovzduší.

Vydavatel: Arnika

1