Zobrazení: vizuální, textové

Kabinet pro standardizaci

top-normy.cz [aktuální verze]

Pohled spotřebitelské organizace na procesy technické normalizace a standardizace ve výrobě.

Vydavatel: Sdružení českých spotřebitelů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví : ÚNMZ

unmz.cz [aktuální verze]

Informace o Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

1