Zobrazení: vizuální, textové

Q magazín : internetový časopis o jakosti

katedry.fmmi.vsb.cz/639/magazin.htm [aktuální verze]

Elektronický časopis z oblasti managementu jakosti, statistiky, certifikace, zkušebnictví a norem

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra kontroly a řízení jakosti

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví : ÚNMZ

unmz.cz [aktuální verze]

Informace o Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Vakinfo

vakinfo.cz [aktuální verze]

Informace z oboru vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací.

Vydavatel: Medim

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

vzlu.cz [aktuální verze]

Informace o výzkumu, vývoji a testování v oblasti letectví a kosmonautiky. Součástí časopisy Letecký zpravodaj (Czech Aerospace Proceedings) a Transfer a brožura 85 let ve službách letectví.

Vydavatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav

1