Zobrazení: vizuální, textové

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

acta.mendelu.cz [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký časopis publikující původní výzkumné články z oblasti biologických, přírodních, technických, socioekonomických a humantiních věd.

Vydavatel: Mendelova univerzita

CEFRES : Centre français de recherche en sciences sociales

www.cefres.cz [aktuální verze]

Informace o CEFRES, jehož posláním je podpora kontaktů mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd

Vydavatel: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

Česká asociace pro digitální humanitní vědy : CzADH

www.czadh.cz [aktuální verze]

Stránky asociace, jejímž cílem je podporovat výzkumnou spolupráci, výměnu informací, výuku a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech.

Vydavatel: Česká asociace pro digitální humanitní vědy

Licence: CC BY 4.0

Humain

humain.space [aktuální verze]

Stránky projektu otevírající, sdružující a propojující témata a odborníky z oblastí umělé inteligence, umění, designu a humanitních věd.

Vydavatel: Vysoké učení technické. Fakulta výtvarných umění

Licence: CC BY 4.0

Humanicus : academic journal of humanities, social sciences and philosophy

humanicus.org [aktuální verze]

Akademický časopis s mezinárodní redakcí zaměřený na humanitní a společenské vědy a filozofii

Vydavatel: Humanicus

LINDAT/CLARIAH-CZ

lindat.cz [aktuální verze]

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Informace o projektech, nástrojích, vzdělávání, službách, součástí katalog a repozitáře.

Vydavatel: LINDAT

Licence: CC BY 4.0

Nomádva

nomadva.webgarden.cz [aktuální verze]

Humanitně zaměřený časopis přinášející články z oblasti filozofie a společenských věd.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav filosofie a religionistiky

S-Tisk

s-tisk.cz [aktuální verze]

Studentský časopis Slovanského Gymnázia Olomouc. Články se zaobírají humanitními i přírodními vědami, uměním a také rozhovory s pedagogy Gymnázia.

Vydavatel: Čecháček, Šimon

Licence: CC BY-SA 4.0

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

vsers.cz [aktuální verze]

Stránky vysoké školy, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání pracovníků veřejné správy, jejích institucí a organizačních složek. Informace o zaměstnancích, studijních programech, výzkumných projektech.

Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií

Wikisofia : portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd

wikisofia.cz [aktuální verze]

Stránky portálu, který slouží pro veřejné sdílení studijních materiálů a odborných poznatků z humanitních věd. Články od různých autorů jsou kontrolovány a schvalovány vyučujícími v daných oborech.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Licence: CC BY 3.0 CZ
1