Zobrazení: vizuální, textové

Czech medieval sources online

147.231.53.91 [aktuální verze]

Digitální knihovna dokumentů určených pro studium středověku

Vydavatel: Centrum medievistických studií

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský

kix.fsv.cvut.cz/rkz/ [aktuální verze]

Webové stránky věnované vědeckému bádání a popularizaci poznatků o staročeských rukopisech, především však řešení sporných otázek kolem Rukopisů královédvorského a zelenohorského a památek s nimi spojovaných

Vydavatel: Česká společnost rukopisná

1