Zobrazení: vizuální, textové

Historia scholastica

historiascholastica.com [aktuální verze]

Historia scholastika je odborné recenzované periodikum tematicky zaměřené na dějiny pedagogického myšlení, školstvá a učitelstva, dějiny výchovy a vzdělávání z oblasti střední a jihovýchodní Evropy.Jsou zde zveřejněny historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení. Články v pdf jsou k dispozici do r. 2015.

Vydavatel: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Paideia : Philosophicale e-journal of Charles University

web.pedf.cuni.cz/paideia/ [aktuální verze]

Recenzovaný elektronický čtvrtletník pro filosofii, pedagogiku a ostatní související obory

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra občanské výchovy a filosofie

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi

periodika.osu.cz/slovoaobraz [aktuální verze]

Stránky odborné konference zaměřené na oblast literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky českého jazyka a literární výchovy. Součástí sborník vycházející od roku 2007.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

TAMeK - tisková agentura mladých eKamarád

www.tamek.icok.cz [aktuální verze]

Zprávy o volném čase, výchově, politice, sportu, soutěžích, akcích a dalších zajímavostech pro děti, mládež, rodiče a vedoucí

Vydavatel: Informační centrum oddílů a klubů

1