Zobrazení: vizuální, textové

Česká dominikánská provincie

op.cz [aktuální verze]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Vydavatel: Provincie Řádu bratří kazatelů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Emauzské opatství

emauzy.cz [aktuální verze]

Webové stránky Emauzského opatství přibližují život benediktinské komunity i historické reálie související s historií kláštera

Vydavatel: Holcová, Helena

Jesuit.cz

jesuit.cz [aktuální verze]

Komplexní informace o činnosti českých Jezuitů. Popis řeholního života, zpravodajství, rozhovory, bulletin, aktuální program farností

Vydavatel: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Paulínky : ve službě evangelia

paulinky.cz [aktuální verze]

Informace o spiritualitě řeholní kongregace Dcer svatého Pavla. Hlavním posláním Paulínek je šíření křesťanských myšlenek prostřednictvím moderních médií

Vydavatel: Dcery sv. Pavla

Převorství Nový Dvůr

www.novydvur.cz [aktuální verze]

Informace o trapistickém Převorství Nový Dvůr. Regule mnišského života i konkrétní detaily ze života kláštera

Vydavatel: Převorství Nový Dvůr OCSO

1