Zobrazení: vizuální, textové

Apologia : co se vám nelíbilo na Katolické církvi a báli jste se zeptat

apo-logia.blogspot.com [aktuální verze]

Blog katolického kněze vysvětlující postoje katolické víry; autor současně píše i osobněji laděný blog Gelenius

Vydavatel: Vopřada, David

Biskupství českobudějovické : Českobudějovická diecéze

bcb.cz [aktuální verze]

Stránky českobudějovického biskupství obsahují informace o diecézi, farnostech, bohoslužbách, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Biskupství českobudějovické

Česká dominikánská provincie

op.cz [aktuální verze]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Vydavatel: Provincie Řádu bratří kazatelů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Děkanství HK

www.dekanstvihk.cz [aktuální verze]

Stránky informují ohradeckýchfarnostech a jejich činnosti. Součástí přehled bohoslužeb.

Vydavatel: Farnost u katedrály Svatého Ducha

Diecéze ostravsko-opavská

www.doo.cz [aktuální verze]

Informace o diecézi, její organizaci, poutních místech a aktivitách, součástí přehled bohuslužeb a fotogalerie.

Vydavatel: Biskupství ostravsko-opavské

Duše a hvězdy : časopis psaný katolíky převážně pro katolíky

cirkev.wordpress.com [aktuální verze]

Příspěvky a diskuze o katolické morálce, křesťanském životě a dění v Katolické církvi

Vydavatel: Pospíšil, Ignác

Emauzské opatství

emauzy.cz [aktuální verze]

Webové stránky Emauzského opatství přibližují život benediktinské komunity i historické reálie související s historií kláštera

Vydavatel: Holcová, Helena

Karmel Edith Steinové

cestanahoru.org [aktuální verze]

Informace o meditativním přístupu ke křesťanské spiritualitě, jak ji praktikují Karmelitky sv. Terezie

Vydavatel: Klášter sester karmelitek sv. Terezie

Katolická charismatická obnova

cho.cz [aktuální verze]

Informace o letničním charismatickém proudu v Katolické církvi. Články, aktuality a dokumenty z Katolické charismatické konference

Vydavatel: Effatha Praha

Katolický týdeník

www.katyd.cz [aktuální verze]

Webové stránky Katolického týdeníku přináší výběr článků z jednotlivých čísel tištěné verze. Obsah je zaměřen na aktuální témata spojená s praktickým křesťanským životem

Vydavatel: Katolický týdeník

Katopedia

www.katopedia.cz [aktuální verze]

Encyklopedie psaná katolíky. Její snahou je zprostředkovat pohled na svět v souladu s katolickou vírou a přispět ke vzdělávání v katolické víře.

Vydavatel: Pospíšil, Ignác

Licence: CC BY-SA 3.0

Kněz na Internetu

knez.cz [aktuální verze]

Kněz Josef Ptáček sleduje křesťanská témata na internetu. Pozornost je věnována i vztahu víry a moderních technologií

Vydavatel: Ptáček, Josef

1 2 3