Zobrazení: vizuální, textové

České tradice : české tradice z dob dávných i našich

www.ceske-tradice.cz [aktuální verze]

Webové stránky zabývající se lidovými zvyky a tradicemi. Články jsou rozděleny do sekcí Tradice, Recepty, Nápady, Pohlednice, Galerie

Vydavatel: Bestajovský, Martin

Folklorní sdružení ČR

www.folklornisdruzeni.cz [aktuální verze]

Sdružení uchovává a rozvíjí národní kulturní hodnoty a tradice. Zahrnuje informace o lidové hudbě, písni a tanci. Součástí je interaktivní mapa s informacemi o festivalech a souborech

Vydavatel: Folklorní sdružení ČR

International Journal of Culture and Education

www.ijcae.co.cz/ [aktuální verze]

Časopis v angličtině jehož cílem je uchovávat a propagovat bohaté kulturní dědictví a tradice různých komunit dokumentováním a šířením příběhů, folklóru a zvyků, které je formovaly.

Vydavatel: Vrba, Jan

Licence: CC BY-ND 2.0

Lidové zvyky, tradice a řemesla

www.klic.cz/remesla/ [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o lidové kultuře, zvycích, tradicích a řemeslech

Vydavatel: Tomášková, Romana

VPUT Sazovice : Výbor pro udržování tradic Sazovice

vput.cz [aktuální verze]

Stránky folklorního souboru z jihovýchodní Hané, jehož náplní je zpěv, muzika, tanec a lidová zábava. Součástí přehled akcí, kronika, oblékání ženského kroje.

Vydavatel: Výbor pro udržování tradic Sazovice

Licence: CC BY-NC 4.0
1