Zobrazení: vizuální, textové

Bubínek Revolver revue

www.bubinekrevolveru.cz [aktuální verze]

Internetový časopis o kultuře, umění, architektuře a ostatních tvůrčích oborech. Kritické příspěvky na aktuální témata.

Vydavatel: Revolver Revue

Lidovákultura.cz

lidovakultura.cz [aktuální verze]

Webové stránky s tématikou folkloru a tradiční lidové kultury. Stránky obsahují vyčerpávající seznam institucí zaměřených na etnologii, přehled akcí a odborných materiálů zacílených na uchování a šíření projevů tradiční lidové kultury

Vydavatel: Národní ústav lidové kultury

Lidová řemesla : a lidová umělecká výroba v ČR

lidovaremesla.cz [aktuální verze]

Stránky o historii a současnosti lidových řemesel a lidové umělecké výroby. Součástí jsou informace o řemeslné technologii a dovednosti a databáze výrobců

Vydavatel: Národní ústav lidové kultury

Masarykovo muzeum v Hodoníně

www.masaryk.info [aktuální verze]

Stránky muzea s historickým, etnografickým a archeologickým zaměřením. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.

Vydavatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

www.skanzenkourim.cz [aktuální verze]

Stránky muzea se stavitelskými památkami z celého území Čech. Obsahují informace o muzeu, stálých expozicích i výstavách a přehled národopisných pořadů.

Vydavatel: Regionální muzeum v Kolíně

Národní ústav lidové kultury

www.nulk.cz [aktuální verze]

Výzkumná organizace zajišťující základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti lidové kultury. Zabývá se též tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celého státu

Vydavatel: Národní ústav lidové kultury

Národopisná revue

revue.nulk.cz [aktuální verze]

Odborný etnologický recenzovaným časopis tematicky zaměřený na oblast tradiční kultury, folklorismu a výzkumům současné společnosti. Plné texty do roku 2010.

Vydavatel: Národní ústav lidové kultury

1