Zobrazení: vizuální, textové

"Fajné stromy", aneb, Zajímavé dřeviny kolem nás

fajnestromy.cz [aktuální verze]

Informace o památných, vzácných a zajímavých stromech, seznam byl vytvořen na základě individuálního výběru autora

Vydavatel: Dlouhý, Bohdan

Pamatnestromy.cz

pamatnestromy.cz [aktuální verze]

Webové stránky věnované památným stromům v Česku, legislativním předpokladům a lokalitám (včetně vyobrazení Jaroslava Turka)

Vydavatel: Hrušková, Marie

Pražské památné stromy

prazskestromy.cz [aktuální verze]

Přehledy o památných stromech s doplňujícími faktografickými informacemi, součástí unikátní galerie památných stromů v Praze.

Vydavatel: Rudl, Aleš

1