Zobrazení: vizuální, textové

Historia scholastica

historiascholastica.com [aktuální verze]

Historia scholastika je odborné recenzované periodikum tematicky zaměřené na dějiny pedagogického myšlení, školstvá a učitelstva, dějiny výchovy a vzdělávání z oblasti střední a jihovýchodní Evropy.Jsou zde zveřejněny historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení. Články v pdf jsou k dispozici do r. 2015.

Vydavatel: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

1