Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro ekonomiku a politiku

cepin.cz [aktuální verze]

Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Informace o sdružení, organizovaných seminářích, vydávaných publikacích, newsletter a články o svobodné společnosti a tržním hospodářství

Vydavatel: Centrum pro ekonomiku a politiku

Curriculum studies research group

sites.google.com/site/csrggroup/ [aktuální verze]

Stránky výzkumné skupiny v angličitině zabývající se učebními osnovami. Informace o skupině, členech, konferencích, seminářích a projektech. Součástí publikace Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví).

Vydavatel: Procházka, Petr

Institut ekonomických studií: Fakulta sociálních věd. Univerzita Karlova

ies.fsv.cuni.cz/ [aktuální verze]

Stránky institutu, který zajišťuje vzdělání v oboru ekonomie a financí, zahrnuje praktické informace o studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

vsers.cz [aktuální verze]

Stránky vysoké školy, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání pracovníků veřejné správy, jejích institucí a organizačních složek. Informace o zaměstnancích, studijních programech, výzkumných projektech.

Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií

Vysoká škola finanční a správní

www.vsfs.cz [aktuální verze]

Webové stránky soukromé Vysoké školy finanční a správní obsahují informace o vysoké škole zejména pro studenty a uchazeče o studium. Na stránkách jsou také obsaženy informace o vědě a výzkumu a zahraničních vztazích.

Vydavatel: Vysoká škola finanční a správní

1