Zobrazení: vizuální, textové

Odborné texty : Paleoetnologie

paleoetnologie.wz.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují texty vycházející z Jungovy koncepce persony aplikované na člověka v období gravettienské kultury, dále se věnují otázce hypertrofické tvořivosti a senzitizaci evropského homo erectus. Součástí je také stručný popis antropologického vývoje člověka v období paleolitu. Text je doprovázen ilustracemi

Vydavatel: Balák, Libor

1