Zobrazení: vizuální, textové

Jídlo místo zbraní

jmz.ecn.cz [aktuální verze]

Stránky volného seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma. Součástí informace o právech zvířat, antimilitarismu a ekologii.

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

1