Zobrazení: vizuální, textové

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

www.ctu.cz [aktuální verze]

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Vydavatel: Český telekomunikační úřad

1