Zobrazení: vizuální, textové

Chemické pokusy - hravě i doma

www.chempokusy.webzdarma.cz [aktuální verze]

Pracovní a metodické listy k základním chemickým pokusům. Součástí je i jejich fotogalerie

Vydavatel: Marešová, Jitka

Journal Ceramics-Silikáty

www.ceramics-silikaty.cz [aktuální verze]

Stránky odborného periodika zaměřeného na výzkum v oblasti skla, keramiky a nekovových materiálů. Stránky obsahují plné texty článků.

Vydavatel: VŠCHT. Ústav skla a keramiky

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Laboratorní technika

www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/ [aktuální verze]

Informace o základním vybavení chemické laboratoře, laboratorní řád a bezpečnost práce, postup při základních laboratorních operacích, návody na uskutečnění vybraných chemických procesů, toxikologie chemických látek

Vydavatel: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

www.icpf.cas.cz [aktuální verze]

Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí. Stránky obsahují informace o historii, struktuře, výzkumných oddělení ústavu a možnostech doktorského studia

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav chemických procesů

Vach web

knc.czu.cz/~vachm/ [aktuální verze]

Stránky obsahují výukové materiály z environmentální chemie, ochrany ovzduší, fyzikálně-chemických aspektů procesů v prostředí a transportu znečištění ovzduší

Vydavatel: Vach, Marek

Licence: CC BY 3.0 CZ
1