Zobrazení: vizuální, textové

Katedra hudební výchovy : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

pages.pedf.cuni.cz/khv/ [aktuální verze]

Informace o katedře, studiu, interpretační soutěži, koncertech a aktuálním dění. Součástí časopis Hudební výchova.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Kultura, umění a výchova : odborný recenzovaný časopis

www.kuv.upol.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis s cílem podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v oblasti kultury, umění se zaměřením na jejich výchovný potenciál. Obsahuje studie, příspěvky, zprávy a recenze.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra výtvarné výchovy

Licence: CC BY-NC 3.0

Musica viva in schola XXIII.

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiii.pdf [aktuální verze]

Sborník referátů, které zazněly v rámci XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola konané 16.-18. října 2012 v Cikháji. Tématem příspěvků je příprava a výchova pedagogů hudební výchovy. Obsahují anglické resumé.

Vydavatel: Masarykova univerzita

Společnost pro hudební výchovu České republiky

www.shvcr.cz [aktuální verze]

Společnost sdružující všechny, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu. Informace o sdružení, Ceně Jaroslava Herdena a aktuálním dění.

Vydavatel: Společnost pro hudební výchovu ČR

Teoretické reflexe hudební výchovy

www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/publ.htm [aktuální verze]

Odborné publikace studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra hudební výchovy

Licence: CC BY 4.0

Topical Issues of Contemporary Music Education

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/topical_issues_of_contemporary_m_e.pdf [aktuální verze]

Příspěvky z 26. mezinárodní pedagogické konference Musica viva in schola. Referáty jsou tematicky zaměřeny na problematiku české a evropské hudební výchovy v historickém kontextu.

Vydavatel: Masarykova univerzita

1