Zobrazení: vizuální, textové

Agora Metaphysica

agora.metaphysica.skaut.org [aktuální verze]

Kritická diskuze o filozofických tématech. Dialogy, články a eseje

Vydavatel: Novák, Lukáš

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Antropoweb

antropologie.zcu.cz [aktuální verze]

Společenskovědní portál se zaměřením na sociální a kulturní antropologii a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filozofickou antropologii, filozofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii). Provozován je při Katedře antropologie FF Západočeské univerzity

Vydavatel: Antropoweb

Antropowebzin

www.antropologie.zcu.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis vycházející jako součást antropologického portálu AntropoWeb. Obsahuje texty, recenze a diskuse z oblasti antropologie. Vydáván je při Katedře antropologie Západočeské univerzity

Vydavatel: Antropoweb

Jan Sokol

jansokol.cz [aktuální verze]

Stránky religionisty a filozofického antropologa Jana Sokola prezentují jeho odbornou činnost. Bibliografie, ukázky z knih

Vydavatel: Sokol, Jan

1