Zobrazení: vizuální, textové

Mezikulturní dialog : ...společně napříč kulturami

www.mezikulturnidialog.cz [aktuální verze]

Stránky projektu Evropského roku mezikulturního dialogu poskytují informace o kulturních komunitách žijících v Evropě. Zdroj je určen zástupcům menšin žijících na území ČR, organizacím a jednotlivcům zabývajícím se mezikulturním dialogem a přispívajícím k vytváření tolerantní a otevřené společnosti

Vydavatel: Institut umění - Divadelní ústav

1