Zobrazení: vizuální, textové

Agroporadenství

agroporadenstvi.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti zemědělství. Aktuality týkající se dotační politiky, vzdělávání, legislativy a organizace zemědělské produkce

Vydavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech

orbisscholae.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis, jehož cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Obsahuje původní studie, recenze a další články. Plné texty dostupné od prvního čísla časopisu.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

1