Zobrazení: vizuální, textové

Dendrologická zahrada Průhonice

dendrologickazahrada.cz [aktuální verze]

Informace o dendrologické zahradě v Průhonicích, jejímž hlavním posláním je studium genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Ukázka použití různých taxonů dřevin v sadovnické kompozici

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY 4.0

Okrasné dřeviny

dendro.mojzisek.cz [aktuální verze]

Webová encyklopedie o pěstování okrasných dřevin.

Vydavatel: Mojžíšek, Mirko

1