Zobrazení: vizuální, textové

Česká pedagogická společnost : ČPdS

cpds.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti - stanovách, výboru, činnosti, konferencích a sjezdech.

Vydavatel: Česká pedagogická společnost

Stálá konference asociací ve vzdělávání : SKAV

skav.cz [aktuální verze]

Společnost usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání. Informace o společnosti, projektech, aktivitách, součástí sborníky a studie.

Vydavatel: Stálá konference asociací ve vzdělávání

1