Zobrazení: vizuální, textové

Genetika : Váš zdroj informací o genetice

genetika.wz.cz [aktuální verze]

Stránky jsou věnovány základům genetiky a příbuzných oborů, pokrývají středoškolské osnovy výuky genetiky a některé kapitoly zacházejí až na úroveň vysokoškolských znalostí. Jsou určeny pro středoškolské a vysokoškolské studenty a širokou veřejnost

Vydavatel: Šípek, Antonín

Vrozené vývojové vady : informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR

www.vrozene-vady.cz [aktuální verze]

Informace o výskytu vrozených vad v ČR, úspěšnosti prenatální diagnostiky, stavu dětí narozených po asistované reprodukci a hypotrofických dětech. Součástí prezentace a percentilové tabulky

Vydavatel: Šípek, Antonín

1