Zobrazení: vizuální, textové

Genetika : Váš zdroj informací o genetice

genetika.wz.cz [aktuální verze]

Stránky jsou věnovány základům genetiky a příbuzných oborů, pokrývají středoškolské osnovy výuky genetiky a některé kapitoly zacházejí až na úroveň vysokoškolských znalostí. Jsou určeny pro středoškolské a vysokoškolské studenty a širokou veřejnost

Vydavatel: Šípek, Antonín

1